Judul: al-Qur’an wa as-Sunnah aqidah salaf al-ummah (القرآن والسنة عقيدة سلفة الأمة)

Pengarang: ٍِMuhammad Khalil Harras,  Penerbit: Maktabah ar-Rusd, Cetakan:  , Jumlah halaman:  hal., Ukuran buku: 17 x 24 cm, Jilid: 1 Jilid, No Klasifikasi:  214 , Rak:39, No: 11

WP_20160119_013