Cari

Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

"Demi pena, dan apa yang mereka tulis" (QS al-Qalam)

bulan

Februari 2016

Zaad al-Muslim al-yaum (زاد المسلم اليوم)

Judul: Zaad al-Muslim al-yaum (زاد المسلم اليوم)

Pengarang:  Abdullah bin Jaarullah bin Ibrahim al-jarullah, Penerbit: Daar ad-Diyaa al-Islamiyah, Cetakan: …, Tahun penerbitan: …., Jumlah halaman: 64 hal.,  Ukuran buku: 8,5 x 12 cm,  Jilid: 1 Jilid,  No Klasifikasi: …., Rak: 39, No: 98

zaadul muslim  alyaum

Ad-Du’a min al-Kitab wa as sunnah wa yalih al-ilaj bi ar-Ruqa ( الدعاء من الكتاب والسنة ويليه العلاج بالرقى من الكتاب والسنة)

Judul: Ad-Du’a min al-Kitab wa as sunnah wa yalih al-ilaj bi ar-Ruqa ( الدعاء من الكتاب والسنة ويليه العلاج بالرقى من الكتاب والسنة)

Pengarang: Said bin Ali bin Wahf al-Qahtani, Penerbit: Tidak disebutkan, Cetakan: 11, Tahun penerbitan: 1424 H, Jumlah halaman: 157 hal.,  Ukuran buku: 8,5 x 12 cm,  Jilid: 1 Jilid,  No Klasifikasi:…., Rak: 39, No: 93

IMG_6017

Hisnu al-Muslim min adzkar al-Kitab wa as-Sunnah ( حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة)

Judul: Hisnu al-Muslim min adzkar al-Kitab wa as-Sunnah ( حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة)

Pengarang: Said bin Ali bin Wahf al-Qahtani, Penerbit: Tidak disebutkan, Cetakan: 36, Tahun penerbitan: 1428 H, Jumlah halaman: 152 hal.,  Ukuran buku: 8,5 x 12 cm,  Jilid: 1 Jilid,  No Klasifikasi:…., Rak: 39, No: 87-92

hisnunl muslim

Muhtashar Shahih al-Bukhari libni Abi Jamrah ( مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة)

Judul: Muhtashar Shahih al-Bukhari libni Abi Jamrah ( مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة)

Pengarang:  Abu Muhammad Abdullah bin Saad bin Said bni Abi Jamrah al-Azdi al-Andalusi (675 H) Penerbit: Daar as-Salam, Cetakan: 2, Tahun penerbitan: 2004 m/1425 H, Jumlah halaman: 254 hal.,  Ukuran buku: 8,5 x 12 cm,  Jilid: 1 Jilid,  No Klasifikasi: …., Rak: 39, No: 94

IMG_6016

 

Ma’aalim fi tharik al-Islah (معالم في طريق الإصلاح)

Judul: Ma’aalim fi tharik al-Islah (معالم في طريق الإصلاح)

Pengarang:  Abdulaziz bin Muhammad bin Abdullah as-Sadhan, Penyusun: Abdulhumaid bin Abdulaziz al-Hamdan, Penerbit: Tidak disebutkan, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 1420 H, Jumlah halaman: 56 hal.,  Ukuran buku: 8,5 x 12 cm,  Jilid: 1 Jilid,  No Klasifikasi: …., Rak: 39, No: 95

ma alim fi tharik

Daftar Isi:

المقدمة، المعلم الأول: الإخلاص في العمل، المعلم الثاني: العمل بالعلم، المعلم الثالث: الحرص على رؤية النتائج وتعليق النجاح بذلك، المعلم الرابع: ذكر المثالب وفتح أبواب اليأس والقنوط، المعلم الخامس: وجعلني مباركا أين ماكنت، المعلم السادس: التراجع عن الخطأ وعدم التماس الأعذار، المعلم السابع: الافراط في الحب والبغض ،،،،إلىخ

Matnu Tuhfah al-Atfal wa yalihi matnu al-jazariyah fi ilmi at-tajwid (متن تحفة الأطفال ويليه متن الجزرية في علم التجويد)

Judul: Matnu Tuhfah al-Atfal wa yalihi matnu al-jazariyah fi ilmi at-tajwid (متن تحفة الأطفال ويليه متن الجزرية في علم التجويد)

Pengarang:  Sulaiman bin Husain al-jamzuri, Penerbit: Daar al-Qasim, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 1420 H, Jumlah halaman: 56 hal.,  Ukuran buku: 8,5 x 12 cm,  Jilid: 1 Jilid,  No Klasifikasi: …., Rak: 39, No: 96

matnu tuhfah atfal

“Banyak sekali buku-buku tentang ilmu tajwid, dan berbagai macam cara penjelasannya, dan sebagian besar penjelasan buku tersebut tidak lepas dari dua buah karya syair tentang ilmu tajwid, yaitu al-jazariyah karya al-Imam ahli qur’an Ibnu al-Jazari dan yang kedua Tuhfah al-Atfal karya asy-Syaikh Sulaiman al-jamzuri rahimahumullah.

Terlebih lagi dua karya syair tentang ilmu tajwid ini diajarkan di pondok-pondok tahfiz al-Qur’an di Mesir. Dan para syaikh sangat perhatian dua karya ini dan mewasiatkan para penuntut ilmu bacaan al-Qur’an untuk memahaminya sebelum mereka diberikan ijazah tahfiz al-Qur’an.”

al-Wirdu al-Mushoffa al-Muhtar min Kalamillah ta’ala wakalam sayyid al-abrar (الورد المصفى المختار من كلام الله تعالى وكلام سيد الأبرار)

Judul: al-Wirdu al-Mushoffa al-Muhtar min Kalamillah ta’ala wakalam sayyid al-abrar  (الورد المصفى المختار من كلام الله تعالى وكلام سيد الأبرار)

Pengarang: Abdulaziz bin Abdurrahman al-Faishal al suud, Penerbit: Tidak disebutkan, Cetakan: Tidak disebutkan, Tahun penerbitan: Tidak disebutkan, Jumlah halaman: 64 hal.,  Ukuran buku: 8,5 x 12 cm,  Jilid: 1 Jilid,  No Klasifikasi: …., Rak: 39, No: 97

al wirdu al musoffa

al-Muntaqa min al-ad’iyah wa al-azkar (المنتقى من الأدعية والأذكار)

Judul:  al-Muntaqa min al-ad’iyah wa al-azkar   (المنتقى من الأدعية والأذكار)

Pengarang:  Muhammad bin Fahad as-Sobihi,  kata sambutan:  Ali bin Abdurrahman al-Huzaifi, Penerbit: Daar al-Hudairy, Cetakan: 1, Tahun Penerbitan: 1421 H, Ukuran buku: 8 x 12 cm, Jilid: 1, Jumlah :1, Jumlah halaman: 132 hal.,  No Klasifikasi:…… , Rak: 39, No: 85

al muntako

…..Aku telah membaca karya ini….yang berisikan doa-d0a, zikir-zikir yg bermanfaat bagi seorang muslim…..(syaikh Ali bin Abdurrahman alhuzaifi, imam dan khatib masjid Nabawi)

 

Tharikuka ila ash shihhah at-tafsiriyah wa al udwiyah (طريقك إلى الصحة التفسيرية والعضوية)

Judul:  Tharikuka ila ash shihhah at-tafsiriyah wa al udwiyah   (طريقك إلى الصحة التفسيرية والعضوية)

Pengarang:  Abdullah bin Abdulaziz al-Idan,  Kata Sambutan: Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin,  Penerbit: Daar al-Hudairy, Cetakan: 1, Tahun Penerbitan: 1426 H, Ukuran buku: 8 x 12 cm, Jilid: 1, Jumlah :1, Jumlah halaman: 111 hal.,  No Klasifikasi:…… , Rak: 39, No: 86

tharikuka.JPG

 

…..Aku telah membaca lembaran tulisan ini yg berhubungan dengan rukyah syariyyah dan pentingnya melakukannya, dan penjelasan tentang dampaknya beserta syarat-syaratnya….(syaikh Abdullah jibrin)

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑