Cari

Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

"Demi pena, dan apa yang mereka tulis" (QS al-Qalam)

Tanggal

22 Februari 2016

al-Muntaqa min al-ad’iyah wa al-azkar (المنتقى من الأدعية والأذكار)

Judul:  al-Muntaqa min al-ad’iyah wa al-azkar   (المنتقى من الأدعية والأذكار)

Pengarang:  Muhammad bin Fahad as-Sobihi,  kata sambutan:  Ali bin Abdurrahman al-Huzaifi, Penerbit: Daar al-Hudairy, Cetakan: 1, Tahun Penerbitan: 1421 H, Ukuran buku: 8 x 12 cm, Jilid: 1, Jumlah :1, Jumlah halaman: 132 hal.,  No Klasifikasi:…… , Rak: 39, No: 85

al muntako

…..Aku telah membaca karya ini….yang berisikan doa-d0a, zikir-zikir yg bermanfaat bagi seorang muslim…..(syaikh Ali bin Abdurrahman alhuzaifi, imam dan khatib masjid Nabawi)

 

Tharikuka ila ash shihhah at-tafsiriyah wa al udwiyah (طريقك إلى الصحة التفسيرية والعضوية)

Judul:  Tharikuka ila ash shihhah at-tafsiriyah wa al udwiyah   (طريقك إلى الصحة التفسيرية والعضوية)

Pengarang:  Abdullah bin Abdulaziz al-Idan,  Kata Sambutan: Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin,  Penerbit: Daar al-Hudairy, Cetakan: 1, Tahun Penerbitan: 1426 H, Ukuran buku: 8 x 12 cm, Jilid: 1, Jumlah :1, Jumlah halaman: 111 hal.,  No Klasifikasi:…… , Rak: 39, No: 86

tharikuka.JPG

 

…..Aku telah membaca lembaran tulisan ini yg berhubungan dengan rukyah syariyyah dan pentingnya melakukannya, dan penjelasan tentang dampaknya beserta syarat-syaratnya….(syaikh Abdullah jibrin)

al-Akidah al-Islamiyah wa mazahibuha (العقيدة الإسلامية ومذاهبها)

Judul: al-Akidah al-Islamiyah wa mazahibuha   (العقيدة الإسلامية ومذاهبها)

Pengarang: Abdullah Numusuk,  Penerbit: Books publisher (copy), Cetakan: 1, Tahun Penerbitan: 2012M/1433 H, Ukuran buku: 17 x 24 cm, Jilid: 1, Jumlah :1, Jumlah halaman: 815 hal.,  No Klasifikasi:214 , Rak: 39, No: 84

a1.JPG

Manhaj al-Imam asy-Syaukani fi al-Akidah (منهج الإمام الشوكاني في العقيدة)

Judul: Manhaj al-Imam asy-Syaukani fi al-Akidah   (منهج الإمام الشوكاني في العقيدة)

Pengarang: Abdullah Numusuk,  Penerbit: Maktabah Dar al-Qalam wa al kitab, Cetakan: 1, Tahun Penerbitan: 1994 M/1414 H, Ukuran buku: 17 x 24 cm, Jilid: 1, Jumlah :1, Jumlah halaman: 890 hal.,  No Klasifikasi:214 , Rak: 39, No: 83

m i.JPG

al-Manzumah al-akadiyah inda ahli as sunnah wa aljamaah (المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة حتى نهاية القرن الثامن الهجري جمعا ودراسة)

Judul: al-Manzumah al-akadiyah inda ahli as sunnah wa aljamaah   (المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة حتى نهاية القرن الثامن الهجري جمعا ودراسة)

Pengarang: Khalid bin Abdulaziz an-Namr,  Penerbit: ad-Daar al-Atsariyah, Cetakan: 1, Tahun Penerbitan: 2009 M/1430 H, Ukuran buku: 17 x 24 cm, Jilid: 1, Jumlah :1, Jumlah halaman: 536 hal.,  No Klasifikasi:214 , Rak: 39, No: 82

IMG_5987.JPG

Muhtashar al-uluw lil aliyyi al-ghaffar (مختصر العلو للعلي الغفار)

Judul: Muhtashar al-uluw lil aliyyi al-ghaffar (مختصر العلو للعلي الغفار)

Pengarang: Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz adz-Dzahabi (673-748 H),  Penerbit: al-Maktab al-Islami, Cetakan: 2, Tahun Penerbitan: 1991 M/1412 H, Ukuran buku: 17 x 24 cm, Jilid: 1, Jumlah :1, Jumlah halaman: 304 hal.,  No Klasifikasi:214 , Rak: 39, No: 81

m u

Manhaj al-Imam asy-Syafii fi Isbat al-Akidah (منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة)

Judul: Manhaj al-Imam asy-Syafii fi Isbat al-Akidah (منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة)

Pengarang: Muhammad bin Abulwahhab al-Aqil,  Penerbit: Adwa as-Salaf (Photo copy), Cetakan: 1, Tahun Penerbitan: 1998 M/1419 H, Ukuran buku: 17 x 24 cm, Jilid: 2, Jumlah :1, Jumlah halaman: 590 hal.,  No Klasifikasi:214 , Rak: 39, No: 79-80

IMG_5869

Manhaj al-Imam asy-Syafii fi Isbat al-Akidah (منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة)

Judul: Manhaj al-Imam asy-Syafii fi Isbat al-Akidah (منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة)

Pengarang: Muhammad bin Abulwahhab al-Aqil,  Penerbit: Adwa as-Salaf, Cetakan: 1, Tahun Penerbitan: 1998 M/1419 H, Ukuran buku: 17 x 24 cm, Jilid: 2, Jumlah :1, Jumlah halaman: 590 hal.,  No Klasifikasi:214 , Rak: 39, No: 77-78

manhaj

 

 

Maarij al-Qabul bisyarh sullam al-wushul ila ilmi al-ushul fi at-tauhid ( مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد )

Judul: Maarij al-Qabul bisyarh sullam al-wushul ila ilmi al-ushul fi at-tauhid  ( مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد

Pengarang: Hafid bin Ahmad Al Hakami (1377-1342 H),  Tahqiq: Muhammad Subhi bin Hasan Jallak, Penerbit: Daar Ibnu al-Jauzi, Cetakan: 5, Tahun Penerbitan: Ramadhan 1427 H, Ukuran buku: 17 x 24 cm, Jilid: 3, Jumlah :1, Jumlah halaman: 1438 hal.,  No Klasifikasi:214 , Rak: 39, No: 73-75

IMG_5980

Blog di WordPress.com.

Atas ↑