Judul: Hisnu al-Muslim min adzkar al-Kitab wa as-Sunnah ( حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة)

Pengarang: Said bin Ali bin Wahf al-Qahtani, Penerbit: Tidak disebutkan, Cetakan: 36, Tahun penerbitan: 1428 H, Jumlah halaman: 152 hal.,  Ukuran buku: 8,5 x 12 cm,  Jilid: 1 Jilid,  No Klasifikasi:…., Rak: 39, No: 87-92

hisnunl muslim