q

Judul: al-Qawaid al-Musla fi sifatillah wa asmaihi al-husna (القواعد المثلى في صفات الله وأسماءه الحسنى )

Pengarang: Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Penerbit: Daar al-Minhaj, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 1423 H/2002 M, Jumlah halaman: 94 hal., Ukuran buku: 17 x 24 cm,  Jumlah judul: 1, Juz: 1, No Klasifikasi: 214,35 Rak: 40, No: 42