m

Judul: Muqaddimah Mausu’ah asmaillah al-Husna wa atsaruha fi istihlaf al-insan fi al-ardi ( موسوعة أسماء الله الحسنى وأثرها في استخلاف الإنسان في الأرض)

Syarah: ِShalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al asy-Syaikh, Penerbit: Daar Ibnu Katsir, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 2009 M/1430 H, Jumlah halaman: setiap juz kurang lebih 500 hal.,Ukuran buku: 17 x 24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 11, No Klasifikasi: 214,35 Rak: 40, No: 52-62