Cari

Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

"Demi pena, dan apa yang mereka tulis" (QS al-Qalam)

Tanggal

18 Mei 2016

Nasbu ar-Rayah li ahadits al-Hidayah ( نصب الراية لأحاديث الهداية)

nasbu ar rayah

Judul:  Nasbu ar-Rayah li ahadits al-Hidayah ( نصب الراية لأحاديث الهداية)

Pengarang: Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf az-Zailai al-Hanafi (wafat 762 H), Tahqiq: Muhammad Awwamah Penerbit: Daar al-Kiblah dan Muassasah ar-Risalah,Cetakan: 2  Tahun penerbitan: 2003 M/1424 H,  Jumlah halaman: jilid 1 (450 hal), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 4No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 11-14

 

Download kitab:

http://waqfeya.com/book.php?bid=653

 

Nasbu ar-Rayah li ahadits al-Hidayah ( نصب الراية لأحاديث الهداية)

nasbu ar rayah

Judul:  Nasbu ar-Rayah li ahadits al-Hidayah ( نصب الراية لأحاديث الهداية)

Pengarang: Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf az-Zailai al-Hanafi (wafat 762 H),  Penerbit: Daar al-Kiblah dan Muassasah ar-Risalah,Cetakan: 2  Tahun penerbitan: 2003 M/1424 H,  Jumlah halaman: jilid 1 (450 hal), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 4No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 7-10

 

Download kitab:

http://waqfeya.com/book.php?bid=653

 

Faharis Nasbi ar-Rayah li ahadits al-Hidayah (فهارس نصب الراية لأحاديث الهداية)

فهارس نصب

Judul:  Faharis Nasbi ar-Rayah li ahadits al-Hidayah (فهارس نصب الراية لأحاديث الهداية)

Pengarang: Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf az-Zailai al-Hanafi (wafat 762 H),  Penerbit: Daar al-Kiblah dan Muassasah ar-Risalah,Cetakan: 2  Tahun penerbitan: 2003 M/1424 H,  Jumlah halaman: 415 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 2, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 6,15

Nawadir al-Ushul fi ahadits ar-Rasul (نوادر الأصول في أحاديث الرسول)

Nawadir

Judul:  Nawadir al-Ushul fi ahadits ar-Rasul (نوادر الأصول في أحاديث الرسول)

Pengarang: Muhammad bin Ali bin al-Hasan Abu Abdullah al-Hakim, Tahqiq: Abdurrahman Umairah, Penerbit: Daar al-Jil,Cetakan: 1  Tahun penerbitan: 1992 M/1412 H,  Jumlah halaman: 517 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 2-5

Blog di WordPress.com.

Atas ↑