Cari

Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

"Demi pena, dan apa yang mereka tulis" (QS al-Qalam)

bulan

Mei 2016

Buhuts fi tarikh as sunnah al musyarrafah (بحوث في تاريخ السنة المشرفة)

Buhuts fi tarikh

Judul:  Buhuts fi tarikh as sunnah al musyarrafah (بحوث في تاريخ السنة المشرفة)

Pengarang: Akram Dhiya al-Umari,  Penerbit: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, Cetakan: 5  Tahun penerbitan: 1994 M/1415 H,  Jumlah halaman: 501 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 81, No: 16

Download kitab :

Klik untuk mengakses 17716.pdf

 

 

 

Nasbu ar-Rayah li ahadits al-Hidayah ( نصب الراية لأحاديث الهداية)

nasbu ar rayah

Judul:  Nasbu ar-Rayah li ahadits al-Hidayah ( نصب الراية لأحاديث الهداية)

Pengarang: Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf az-Zailai al-Hanafi (wafat 762 H), Tahqiq: Muhammad Awwamah Penerbit: Daar al-Kiblah dan Muassasah ar-Risalah,Cetakan: 2  Tahun penerbitan: 2003 M/1424 H,  Jumlah halaman: jilid 1 (450 hal), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 4No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 11-14

 

Download kitab:

http://waqfeya.com/book.php?bid=653

 

Nasbu ar-Rayah li ahadits al-Hidayah ( نصب الراية لأحاديث الهداية)

nasbu ar rayah

Judul:  Nasbu ar-Rayah li ahadits al-Hidayah ( نصب الراية لأحاديث الهداية)

Pengarang: Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf az-Zailai al-Hanafi (wafat 762 H),  Penerbit: Daar al-Kiblah dan Muassasah ar-Risalah,Cetakan: 2  Tahun penerbitan: 2003 M/1424 H,  Jumlah halaman: jilid 1 (450 hal), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 4No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 7-10

 

Download kitab:

http://waqfeya.com/book.php?bid=653

 

Faharis Nasbi ar-Rayah li ahadits al-Hidayah (فهارس نصب الراية لأحاديث الهداية)

فهارس نصب

Judul:  Faharis Nasbi ar-Rayah li ahadits al-Hidayah (فهارس نصب الراية لأحاديث الهداية)

Pengarang: Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf az-Zailai al-Hanafi (wafat 762 H),  Penerbit: Daar al-Kiblah dan Muassasah ar-Risalah,Cetakan: 2  Tahun penerbitan: 2003 M/1424 H,  Jumlah halaman: 415 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 2, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 6,15

Nawadir al-Ushul fi ahadits ar-Rasul (نوادر الأصول في أحاديث الرسول)

Nawadir

Judul:  Nawadir al-Ushul fi ahadits ar-Rasul (نوادر الأصول في أحاديث الرسول)

Pengarang: Muhammad bin Ali bin al-Hasan Abu Abdullah al-Hakim, Tahqiq: Abdurrahman Umairah, Penerbit: Daar al-Jil,Cetakan: 1  Tahun penerbitan: 1992 M/1412 H,  Jumlah halaman: 517 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 2-5

Majmu Abi al-Qasim al-Hurufi (مجموع أبي القاسم الحرفي)

majmu abi alqasim

Judul:  Majmu Abi al-Qasim al-Hurufi (مجموع أبي القاسم الحرفي)

Dihimpun dan ditahqiq: Abu Abdullah Hamzah al-Jazairi, Ditulis bahasa Arab: Muhammad Fuad Abdulbaqi, Penerbit: Daar al-Qalam,Cetakan: 1  Tahun penerbitan: 1985 M,  Jumlah halaman: jilid 588 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 1

Miftah Kunuz as-Sunnah (مفتاح كنوز السنة)

miftah kunuz

Judul:  Miftah Kunuz as-Sunnah (مفتاح كنوز السنة)

Pengarang: Arend Jan Wensinck, Ditulis bahasa Arab: Muhammad Fuad Abdulbaqi, Penerbit: Daar al-Qalam, Cetakan: 1  Tahun penerbitan: 1985 M,  Jumlah halaman:  588 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 51

Masabih as-Sunan (مصابيح السنة)

misbah as sunnah

Judul:  Masabih as-Sunan (مصابيح السنة)

Pengarang: Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud bin Muhammad al-Farra al-Baghawi (433-516 H), Tahqiq: Yusuf Abdurrahman al-Marsyali, Penerbit: Daar al-Makrifah,  Cetakan: 1  Tahun penerbitan: 1407  H/1987 M,  Jumlah halaman: jilid 1 (576 hal), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 47-50

Download kitab:

https://archive.org/details/MSABIHASONNH

al-Muharrar fil-Hadits (المحرر في الحديث)

Mharar hitam

Judul:  al-Muharrar fil-Hadits (المحرر في الحديث)

Pengarang: Muhammad bin Ahmad al-Jammaili as Solihi/Ibnu Abdilhadi (705-744 H), Tahqiq: Adil al-Hadba dan Muhammad Allus, Penerbit: Daar al-Atha,  Cetakan: 2,  Tahun penerbitan: 1422  H/2001 M,  Jumlah halaman: 480 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 45-46

Blog di WordPress.com.

Atas ↑