IMG_6582

Judul:  Difa anisunnah wa rad subah al-mustasyrikin wa al-kuttab al-muashirin  (دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب للمعاصرين وبيان السنة الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا)

Pengarang: Abu Muhammad Muhammad bin Muhammad Abu Suhbah, Penerbit: al-Maktab al-Islami, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 1991 M/1411 H,  Jumlah halaman: 510 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1, No Klasifikasi: 213,17, Rak: 81, No: 4