as snh

Judul: as-Sunnah wa makanatuha fi at-Tasrik al-islami  (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)

Pengarang: Mustafa as-Sibai, Penerbit: al-Maktab al-Islami, Cetakan: 4, Tahun penerbitan: 1985 M/1405 H,  Jumlah halaman: 484 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1, No Klasifikasi: 213,17, Rak: 81, No: 6