s-m-r

Judul: Shahih al-matjar ar-rabih fi tsawab al-amal as-shalih (صحيح المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح)

Pengarang: Muhammad Nashiruddin al-Albani (1333 H – 1420 H / 1914 M – 1999 M), Penerbit: Maktabah al-Maarif, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 1417 H/1997 M, Jumlah halaman: 534,  Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,22, Rak: 83, No: 23