img_0005

Judul: al-Asrar al-Marfu’ah fi al-Akhbar al-Maudu’ah al-Ma’ruf bil Mauduat al-Kubra (الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى )

Pengarang: Ali bin Muhammad bin Sulthan/al-Mula Ali al-Qari (wafat 1014 H) , Tahqiq dan Ta’liq: Muhammad bin Lutfi ash-Shabbagh Penerbit: al-Maktab al-Islami, Cetakan: 2, Tahun penerbitan: 1406 H/1986 M, Jumlah halaman: 590,  Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,22, Rak: 84, No: 8