img_0002

Judul: Dhaif al-Jami ash-Shaghir wa ziyadatuhu (al-Fathu al-kabir) (صحيح الجامع الصغير وزيادته)

Pengarang: Muhammad Nashiruddin al-albani, Penerbit: al-Maktab al-Islami, Cetakan: 3, Tahun penerbitan: 1410 H/1990 M, Jumlah halaman: 942 (jilid 1),  Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Jumlah Juz: 2, No Klasifikasi: 213,26, Rak: 84, No: 10-11