img_0003

Judul: Tahzib at-Tahzib ( تهذيب التهذيب)

Pengarang: Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (773 H – 852 H), Tahqiq: Khalil Ma’mun Syiha, Penerbit: Daar al-Ma’rifah, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 1417 H/1996 M, Jumlah halaman: 653 (jilid 1), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 6, No Klasifikasi: 213,3, Rak: 85, No: 5-10