Cari

Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

"Demi pena, dan apa yang mereka tulis" (QS al-Qalam)

Tanggal

26 September 2016

Irsyad as-Saari Syarah Shahih al-Bukhari ( إرشاد الساري شرح صحيح البخاري)

img_0003

Judul: Irsyad as-Saari Syarah Shahih al-Bukhari ( إرشاد الساري شرح صحيح البخاري)

Pengarang: Ahmad bin Muhammad asy-Syafii al-Qastalani (wafat 923 H),  Penerbit: Daar al-Kutub al-ilmiyah, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 1996 M/1416 H, Jumlah halaman: 607 (Jilid 1), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 15, No Klasifikasi: 213,4, Rak:88, No: 34-48

al-Lukluk wa al-Marjan ( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشييخان)

img_0002

Judul: al-Lukluk wa al-Marjan ( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشييخان)

Pengarang: Muhammad Fuad Abdulbaqi,  Penerbit: Darul Hadits, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 2005 M/1426 H, Jumlah halaman: 832, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,4, Rak:88, No: 33

al-Lukluk wa al-Marjan ( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشييخان)

 

img_0001Judul: al-Lukluk wa al-Marjan ( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشييخان)

Pengarang: Muhammad Fuad Abdulbaqi,  Penerbit: Muassasah at-Tarikh al-Arabi, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 1986 M/1406 H, Jumlah halaman: 350, Ukuran buku: 20×28 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,4, Rak:88, No: 32

Zaadul Muslim ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم)

img_0007

Judul: Zaadul Muslim ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم)

Pengarang: Muhammad Habibullah bin Sayidi Ahmad (wafat 1363 H)  Penerbit: Daar Ihya at-Turats al-Arabi, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 1994 M/1414 H, Jumlah halaman: 416, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1,Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,4, Rak:87, No: 25-29

al-Lukluk wa al-Marjan ( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشييخان)

img_0008

Judul: al-Lukluk wa al-Marjan ( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشييخان)

Pengarang: Muhammad Fuad Abdulbaqi,  Penerbit: Jumiyah Ihya at-Turats, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 1994 M/1414 H, Jumlah halaman: 448, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1,Jumlah Juz: 37, No Klasifikasi: 213,31, Rak:87, No: 30-31

jami al-Masanid wa as-Sunan (جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن)

img_0001

Judul: jami al-Masanid wa as-Sunan ( جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن)

Pengarang: ِIsmail bin Umar Ibnu Katsir al-Qurasy ad-Damasqi asy-Syafii (700-774 H),  Penerbit: Daar al-kutub al-Ilmiyah, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 1994 M/1415 H, Jumlah halaman: 675, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1,Jumlah Juz: 37, No Klasifikasi: 213,31, Rak:87, No: 1-24

jami al-Masanid wa as-Sunan ( جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن)

img_0006

Judul: jami al-Masanid wa as-Sunan ( جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن)

Pengarang: ِIsmail bin Umar Ibnu Katsir al-Qurasy ad-Damasqi asy-Syafii (700-774 H),  Penerbit: Daar al-kutub al-Ilmiyah, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 1994 M/1415 H, Jumlah halaman: 483, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1,Jumlah Juz: 37, No Klasifikasi: 213,31, Rak:87, No: 31-44

Islah al-Mujtama’ ( إصلاح المجتمع شرح مائة حديث مختارة مما اتفق عليه البخاري ومسلم)

img_0005

Judul: Islah al-Mujtama’ ( إصلاح المجتمع شرح مائة حديث مختارة مما اتفق عليه البخاري ومسلم)

Pengarang: ِMuhammad bin Salim Husain al-Karadi al-Baihani,  Penerbit: Daar al-Mujtama’, Cetakan: 3, Tahun penerbitan: 1992 M/1412 H, Jumlah halaman: 483, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1,Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,31, Rak:87, No: 30

al-Jami li akhlak ar-Rawi wa adab as-sami ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)

img_0004

Judul: al-Jami li akhlak ar-Rawi wa adab as-sami ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)

Pengarang: ِal-Khatib al-Bagdadi (392-463H),  Penerbit: Maktabah al-Maarif, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 2007 M/1428 H, Jumlah halaman: 429, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1,Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,31, Rak:87, No: 28-29

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑