img_0002

Judul: al-Mu’jam ash-Shaghir liruwat al-Imam Ibnu Jarir at-Thabari ( المعجم الصغير لرواة الإمام ابن حرير الطبري)

Pengarang: ِAkram bin Muhammad Ziyadah al-Faluji al-Atsari,  Penerbit: ad-Daar al-atsariyah, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 2005 M/1426 H, Jumlah halaman: 446 (Jilid 1), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1,Jumlah Juz: 2, No Klasifikasi: 213,31, Rak:87, No: 26-27