img_0002

Judul: al-Faiq fi al-Akhlak wa at-Tarbiyah Mulaqqash Fadhlulllah as-Shamad fi Taudih al-Adab al-Mufrad lil imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari (الفائق في الأخلاق والتربية ملخص فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد)

Pengarang: Fadlullah al-Jailani al-Hindi,Penerbit:Tidak disebutkan, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 1995 M/1415 H, Jumlah halaman: 477 , Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,41,Rak:89, No: 26-27