img_0001

Judul: Tuhfah al-Baari Syarah Shahih al-Bukhari (تحفة الباري شرح صحيح البخاري)

Pengarang: Abu Yahya Zakaria bin Muhammad al-Anshari (wafat 926 H),  Dikoreksi: Muhammad AHmad Abdul Aziz Salim, Penerbit: Daar al-Kutub al-ilmiyah, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 1999 M/1420 H, Jumlah halaman: 565 (Jilid 1), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 7, No Klasifikasi: 213,41, Rak:88, No: 15-21