img_0003

Judul: al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Daud as-Sijistani lil Imam an-nawawi ( الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستياني للإمام النووي)

Pengarang: Yahya bin Syarof an-Nawawi (al-Imam an-Nawawi) (wafat 676 H), Diteliti: Masyhur bin Hasan al-Salman,Penerbit: ad-Daar al-atsariyah, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 2007 M/1428 H, Jumlah halaman: 471, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:2, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,45,Rak:91, No: 9-10