img_0005

Judul: Sunan Abi Daud ( سنن أبي داود)

Pengarang: Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishak al-Azdi as-Sijistani (202-275), Ta’liq: Muhammad Nashiruddin al-Albani, Diteliti: Masyhur Hasan al-Salman, Penerbit: Maktabah al-Maarif, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 2009 M, Jumlah halaman: 477, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz:7, No Klasifikasi: 213,47,Rak:91, No: 25-31