img_0001

Judul: Sunan Ibnu Majah bi Syarh al-Imam Abi al-Hasan al-Hanafi al-Ma’ruf bi as-Sindi  (سنن ابن ماجة)

Pengarang: Abu al-Hasan al-Hanafi al-Ma’ruf bi as-Sindi (wafat 1138 H), Tahrij: Khalil ma’mun Syiha, Penerbit: Daar al-Makrifah, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 1416 H/1996 M, Jumlah halaman: 579, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz:1, No Klasifikasi: 213,48, Rak:92, No: 5-9