img_0007

Judul: al-Bahru az-Zahhan al-Ma’ruf bimusnad al-Bazzar (البجر الزخان المعروف بسمند البزار)

Pengarang: Abubakar Ahmad bin Amru bin Abdul Khalik al-atki al-Bazzar, Penerbit:Maktabah al-ulum wa al-hikam, Cetakan: Tidak disebutkan,Tahun penerbitan: 2003 M/1424 H, Jumlah halaman: 565 (jilid 1), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 16, No Klasifikasi: 213,6, Rak:93, No: 1-15