img_0001

Judul: Kitab as-Sunan ash-Shagir ( كتاب السنن الصغير)

Pengarang: al-Imam al-Baihaqi (Abu bakar Ahmad bin al-Husain bin ِAli al-Baihaqi, 384-458H),  Tahqiq: Abdussalam Abdussyafi, Penerbit:Daar al-Kutub al-ilmiyah, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 1992 M/1412 H, Jumlah halaman: 607 (jilid 1), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 10, No Klasifikasi: 213,7, Rak:94, No: 13-14