img_0008

Judul: al-Wahdatul Quraniyah (الوحدة القرآنية دراسة تحليلية مقارنة)

Pengarang: Muhammad bin Mahmud Khaujah, Penerbit: Daar Kunuz Isbiliya, Cetakan:1, Tahun penerbitan: 2010 M/1431 H,  Jumlah halaman: 547, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 212,356 Rak: 102, No: 9