IMG_0056.JPG

Judul: Muhtashar as-Sharim al-Maslul ala syatim ar-Rasul ( مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول )

Pengarang: Ibnu Taimiyah (Ahmad bin Abdulhalim bin Abdussalam, Ibnu Taimiyah wafat 728 H), Penerbit: Daar Isbiliya, Cetakan: 2, Tahun penerbitan: 1998 M/1419 H,  Jumlah halaman: 571, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 218,37 Rak: 102, No: 60