img_0096

Judul:  الإجماع

Pengarang: Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Munzir an-Naisaburi (wafat 318  H), Tahqiq: Abu Hammad Shagir Ahmad bin Muhammad Hanif, Penerbit: Wizarah asy-syuun/Maktabah Makkah ats-Tsaqafiyah, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 2003 M/1424 H, Jumlah halaman: 233, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah Judul: 1,  Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 216,1, Rak: 108, No: 14,15