23

Judul: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي

Pengarang: al-Imam an-Nawawi (Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi), Tahqiq dan Ta’liq: Muhammad Najib al-Muti’i, Penerbit: Daar Ihya at-Turats al-Arabi , Cetakan: Tidak disebutkan , Tahun penerbitan: 1415 H/1995 M,  Jumlah halaman: 655 (jilid 1), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah Judul: 1,  Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 216,2, Rak:112, No: 18-19