t q qa

Judul buku: تفسير القرآن العظيم

Penulis: Al-Imam Ibnu Katsir,  Syarah: – ,Tahqiq: Musthafa as-Sayid Muhammad, Penerbit: Maktabah Daar al-Faiha,Cetakan:,Tahun penerbitan: 1989 M/1410 H, Jumlah halaman: 550 (jilid 1) , Ukuran buku: 17×24,5 , Jumlah judul: 1 ,Jumlah juz: 4,No klasifikasi: 212,3 Rak: 31, No: 36-50