Judul buku: تيسير الرحمن الرحيم في اختصار تفسير القرآن العظيم مختصر تفسير ابن كثير

Pengarang: al-Imam Ibnu Katsir, Diringkas oleh: Muhammd bin Riyad al-Ahmad as-Salafi al-Atsari, Syarah:- ,Tahqiq: Khalid Abdurrahman al-Ik  , Ta’liq:-,  Penerbit: Maktabah ar-Rusyd, Cetakan: ,Tahun penerbitan: 1422 H/2001 M, Jumlah halaman: 540 (jilid 1), Ukuran buku: 17×24,5, Jumlah judul: 1, Jumlah juz:2, No klasifikasi:212,33 Rak: 32, No: 44-45