Judul buku:  تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل

Pengarang: al-Imam al-Baghawi (516 H) , Syarah:- ,Tahqiq/Editor: -, Ta’liq:-, Penerbit: Daar al-makrifah, Cetakan: – ,Tahun penerbitan: 1992 M/1413 H, Jumlah halaman: 504 (jilid 1), Ukuran buku: 17×24,5, Jumlah judul: 1, Jumlah juz: 5, No klasifikasi:212,33 Rak: 32, No: 40-45