Judul buku:  (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري 

Pengarang: al-Imam ath-Thabari (Wafat 210 H), Syarah:- ,Tahqiq/Editor: -, Ta’liq:-, Penerbit: al-Maktabah at-Tijariyah Mustafa Ahmad al-Baz, Cetakan: ,Tahun penerbitan: 1424 H, Jumlah halaman: 550 (jilid 1), Ukuran buku: 17×24,5, Jumlah judul: 1, Jumlah juz: 15, No klasifikasi:212,31 Rak: 32, No: 23-37