Judul buku:  التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز

Dihimpun: Usamah Abdulkarim ar-Rifai Syarah:- ,Tahqiq/Editor: -, Ta’liq:-, Tahrij: -, Penerbit: Muassasah Darul ulum, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 2001M/1421 H, Jumlah halaman: 604 (jilid 1), Ukuran buku: 17×24,5, Jumlah judul: 1, Jumlah juz: 1, No klasifikasi:212,33 Rak: 33, No: 16