Judul buku:  أحكام القرآن

Pengarang: أبو بكر أحمد الرازي الجصاص,, Syarah:-, Tahqiq/Editor: -, Ta’liq:-, Tahrij: -, Penerbit: دار الفكر, Cetakan: , Tahun penerbitan: 1414 H/1993 M, Jumlah halaman: 739, Ukuran buku: 17×24,5, Jumlah judul: 1, Jumlah juz: 3, No klasifikasi:212,351 Rak: 34, No: 21-23