الزواجر عن اقتراف الكبائر
الزواجر عن اقتراف الكبائر

Tittle  : الزواجر عن اقتراف الكبائر

Language: Arabic

Author : ابن حجر الهيتمي

Explanator/الشارح: –

Editor : أحمد عبد الشاقي

Comentator / أحمد عبد الشافي  :  المعلق

Publisher  : دار الفكر بيروت لبنان

Pages: 452 (vol. 1)

Year : 1414 H/1994 M

Printed in: Beirut

Edition: 

Class: 218.11

Book’s size: 17×24,5 cm

Copy: 1

Volume: 2

Number:  72, 73

Rack Number:  9