Cari

Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

"Demi pena, dan apa yang mereka tulis" (QS al-Qalam)

Kategori

Rack 104

Zaad al-Maad (زاد المعاد في هدي خير العباد)

img_0007

Judul: Zaad al-Maad (زاد المعاد في هدي خير العباد)

Pengarang: Ibnu Qayyim al-Jauziyah  (691-751 H), Tahqiq: Syuaib al-arnauth, Penerbit: Muassasah ar-Risalah, Cetakan: 28, Tahun penerbitan: 1995 M/1415 H,  Jumlah halaman: 535 (jilid 1), Ukuran buku:17× 24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 4 (Dalam 1 kitab), No Klasifikasi: 216 Rak: 104, No: 1-6

Zaad al-Maad (زاد المعاد في هدي خير العباد)

img_0006

Judul: Zaad al-Maad (زاد المعاد في هدي خير العباد)

Pengarang: Ibnu Qayyim al-Jauziyah  (691-751 H), Tahqiq: Syuaib al-arnauth, Penerbit: Muassasah ar-Risalah, Cetakan: 28, Tahun penerbitan: 1995 M/1415 H,  Jumlah halaman: 535 (jilid 1), Ukuran buku:17× 24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 4 (Dalam 1 kitab), No Klasifikasi: 216 Rak: 104, No: 46-51

Zaad al-Maad (زاد المعاد في هدي خير العباد)

img_0006

Judul: Zaad al-Maad (زاد المعاد في هدي خير العباد)

Pengarang: Ibnu Qayyim al-Jauziyah  (691-751 H), Penerbit: Muassasah ar-Risalah, Cetakan: 28, Tahun penerbitan: 1995 M/1415 H,  Jumlah halaman: 480 (jilid 1), Ukuran buku: 17× 24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 6, No Klasifikasi: 216 Rak: 104, No: 46-51

Zaad al-Maad (زاد المعاد في هدي خير العباد)

 

img_0002

Judul: Zaad al-Maad (زاد المعاد في هدي خير العباد)

Pengarang: Ibnu Qayyim al-Jauziyah  (691-751 H), Penerbit: Maktabah al-Maurid, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 2002 M/1423 H,  Jumlah halaman: 354 (jilid 1), Ukuran buku: 17× 24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 4 (Dalam 1 kitab), No Klasifikasi: 216 Rak: 104, No: 45

al-Qawi as-Shaghir(الحاوي الصغير)

img_0004

Judul: al-Qawi as-Shaghir(الحاوي الصغير)

Pengarang: Abdulghaffar bin Abdulkarim al-Qazwini asy-Syafii (wafat 665 H), Penerbit: Daar Ibnu al-Jauzi, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 1430 H,  Jumlah halaman: 744, Ukuran buku: 17× 24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 216 Rak: 104, No: 38

Tuhfah al-Maudud (تحفة المودود بأحكام المولود)

img_0003

Judul: Tuhfah al-Maudud (تحفة المودود بأحكام المولود)

Pengarang: Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Abu abdullah Muhammad bin Abubakar ‘691-751 H), Tahqiq: Salim bin ied al-Hilali, Penerbit: Daar Ibnu al-Qayyim, Cetakan: 2, Tahun penerbitan: 2007 H/ 1428 H,  Jumlah halaman: 521, Ukuran buku: 17× 24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 216 Rak: 104, No: 36

al-Bida’ wa al-Muhdatsat (البدع والمحدثات وما لا أصل له)

img_0006

Judul: al-Bida’ wa al-Muhdatsat (البدع والمحدثات وما لا أصل له)

Pengarang: Hamud bin Abdullah al-Mathar, Penerbit: Daar Ibnu Huzaimah, Cetakan: 2, Tahun penerbitan: 1999 H/ 1419 H,  Jumlah halaman: 686, Ukuran buku: 17× 24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 216 Rak: 104, No: 35

Bidayah al-Mujtahid (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد)

img_0002

Judul: Bidayah al-Mujtahid (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد)

Pengarang: Ibnu Rusyd al-Qurthubi (wafat 595 H), Penerbit: Daar al-Kutub al-ilmiyah, Cetakan: 10, Tahun penerbitan: 1988 H/ 1408 H,  Jumlah halaman: 496, Ukuran buku: 15× 22,5 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 2, No Klasifikasi: 216 Rak: 104, No: 33-34

Bidayah al-Mujtahid (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد)

img_0002

Judul: Bidayah al-Mujtahid (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد)

Pengarang: Ibnu Rusyd al-Qurthubi (wafat 595 H), Penerbit: Daar al-Fikr, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 1995 H/ 1415 H,  Jumlah halaman: 404, Ukuran buku: 17× 24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 216 Rak: 104, No: 32

Blog di WordPress.com.

Atas ↑