Cari

Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

"Demi pena, dan apa yang mereka tulis" (QS al-Qalam)

Kategori

Rack 106

al-Muharrar fi al-fikh (المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)

img_0045

Judul: al-Muharrar fi al-fikh (المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)

Pengarang: Abu al-Barakat (590-652 H), Penerbit: Wizarah as-suun, Cetakan: Tidak disebutkan, Tahun penerbitan: 1424 H,  Jumlah halaman: 925, Ukuran buku:17× 24 cm, Jumlah judul:2Jumlah Juz: 1,  No Klasifikasi: 216, Rak: 106, No: 2,6

Mursyid al-mufti (مرشد المفتي )

img_0035

Judul: Mursyid al-mufti (مرشد المفتي )

Pengarang: al-Imam ibnu al-Haj (Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-abdari al-fasi), Penerbit: Daar al-Fikr, Cetakan: Tidak disebutkan, Tahun penerbitan: Tidak disebutkan,  Jumlah halaman: 313 (jilid 1), Ukuran buku:17× 24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 4,  No Klasifikasi: 216, Rak: 106, No: 1

al-Madhol libni al-Haj (المدخل لابن الحاج )

img_0036

Judul: al-Madhol libni al-Haj (المدخل لابن الحاج )

Pengarang: al-Imam ibnu al-Haj (Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-abdari al-fasi), Penerbit: Daar al-Fikr, Cetakan: Tidak disebutkan, Tahun penerbitan: Tidak disebutkan,  Jumlah halaman: 313 (jilid 1), Ukuran buku:17× 24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 4,  No Klasifikasi: 216, Rak: 106, No: 51-54

Mausuah al-fikh (موسوعة الفقه الإسلامي المعروف بموسوعة جمال عبد الناصر الفقهية)

img_0037

Judul: Mausuah al-fikh (موسوعة الفقه الإسلامي المعروف بموسوعة جمال عبد الناصر الفقهية)

Pengarang: Tidak disebutkan Penerbit: Tidak disebutkan, Cetakan: Tidak disebutkan, Tahun penerbitan: 1990 M/1410 M,  Jumlah halaman: 367 (jilid 1), Ukuran buku: 20 × 28 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 10,  No Klasifikasi: 216, Rak: 106, No: 41-50

al-Muhalla bil atsar (المحلى بالآثار)

img_0038

Judul: al-Muhalla bil atsar (المحلى بالآثار)

Pengarang: al-Imam Ibnu Hazm (Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Andalusi, wafat 456 H), Penerbit: Daar al-Fikr, Cetakan: Tidak disebutkan, Tahun penerbitan: Tidak disebutkan,  Jumlah halaman: 288 (jilid 1), Ukuran buku: 20 × 28 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 8,  No Klasifikasi: 216, Rak: 106, No: 33-40

al-Muqalla bil atsar (المحلى بالآثار)

Judul: al-Muqalla bil atsar (المحلى بالآثار)

Pengarang: al-Imam Ibnu Hazm (Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Andalusi), Penerbit: Daar al-Kutub al-ilmiyah, Tahqiq:Abdul Ghaffar Sulaiman al-Bandari, Cetakan: Tidak disebutkan, Tahun penerbitan: 1988 M/1408 H,  Jumlah halaman: 444 (jilid 1), Ukuran buku:17× 24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 12,  No Klasifikasi: 216, Rak: 106, No: 21-32

al-Mawahib ad-Diniyah (المواهب الدينية بالمنح المحمدية)

 

img_0041

Judul: al-Mawahib ad-Diniyah (المواهب الدينية بالمنح المحمدية)

Pengarang: Ahmad bin Muhammad al-Qastalani (851-923 H), Penerbit: al-Maktab al-Islami, Tahqiq: Shalih Ahmad as-Syami, Cetakan: 2, Tahun penerbitan: 2004 M/1425 H,  Jumlah halaman: 672, Ukuran buku:17× 24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 4,  No Klasifikasi: 216, Rak: 106, No: 17-20

Blog di WordPress.com.

Atas ↑