Cari

Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

"Demi pena, dan apa yang mereka tulis" (QS al-Qalam)

Kategori

Rack 80

Mauqif al-Madrasah al-Aqliyah minassunnah an-Nabawiyah (موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية)

Judul: Mauqif al-Madrasah al-Aqliyah minassunnah an-Nabawiyah (موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية)

Pengarang: Abdullah bin Ali an-Najdi al-Qasimi, Tahqiq: Khalil al-Mis, Penerbit: Maktabah ar-Rusyd, Cetakan: 1, Tahun penerbitan: 1998M/1418 H,  Jumlah halaman: 562 hal (Juz 1), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 2No Klasifikasi: 213,17, Rak: 81, No: 8-9

al-Ba’itsus al-Hatsis syarh ihtishar ulum al-hadits (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث)

al bahits al hatsis 1

Judul:  al-Ba’itsus al-Hatsis syarh ihtishar ulum al-hadits (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث)

Pengarang: Ahmad Muhammad Syakir,  Penerbit: Daar al-Fikr, Cetakan: tidak disebutkan, Tahun penerbitan: Tidak disebutkan,  Jumlah halaman: 248 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz:1, No Klasifikasi: 213,1, Rak: 81, No: 18

al-Ba’itsus al-Hatsis syarh ihtishar ulum al-hadits (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث)

al baitsus

Judul:  al-Ba’itsus al-Hatsis syarh ihtishar ulum al-hadits (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث)

Pengarang: Ahmad Muhammad Syakir,  Penerbit: Maktabah Daar a-Faiha, Cetakan: 1 Tahun penerbitan: 1994 M/1414 H,  Jumlah halaman: 239 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1, No Klasifikasi: 213,1, Rak: 81, No: 17

Buhuts fi tarikh as sunnah al musyarrafah (بحوث في تاريخ السنة المشرفة)

Buhuts fi tarikh

Judul:  Buhuts fi tarikh as sunnah al musyarrafah (بحوث في تاريخ السنة المشرفة)

Pengarang: Akram Dhiya al-Umari,  Penerbit: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, Cetakan: 5  Tahun penerbitan: 1994 M/1415 H,  Jumlah halaman: 501 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 81, No: 16

Download kitab :

Klik untuk mengakses 17716.pdf

 

 

 

Nasbu ar-Rayah li ahadits al-Hidayah ( نصب الراية لأحاديث الهداية)

nasbu ar rayah

Judul:  Nasbu ar-Rayah li ahadits al-Hidayah ( نصب الراية لأحاديث الهداية)

Pengarang: Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf az-Zailai al-Hanafi (wafat 762 H), Tahqiq: Muhammad Awwamah Penerbit: Daar al-Kiblah dan Muassasah ar-Risalah,Cetakan: 2  Tahun penerbitan: 2003 M/1424 H,  Jumlah halaman: jilid 1 (450 hal), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 4No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 11-14

 

Download kitab:

http://waqfeya.com/book.php?bid=653

 

Nasbu ar-Rayah li ahadits al-Hidayah ( نصب الراية لأحاديث الهداية)

nasbu ar rayah

Judul:  Nasbu ar-Rayah li ahadits al-Hidayah ( نصب الراية لأحاديث الهداية)

Pengarang: Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf az-Zailai al-Hanafi (wafat 762 H),  Penerbit: Daar al-Kiblah dan Muassasah ar-Risalah,Cetakan: 2  Tahun penerbitan: 2003 M/1424 H,  Jumlah halaman: jilid 1 (450 hal), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 4No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 7-10

 

Download kitab:

http://waqfeya.com/book.php?bid=653

 

Faharis Nasbi ar-Rayah li ahadits al-Hidayah (فهارس نصب الراية لأحاديث الهداية)

فهارس نصب

Judul:  Faharis Nasbi ar-Rayah li ahadits al-Hidayah (فهارس نصب الراية لأحاديث الهداية)

Pengarang: Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf az-Zailai al-Hanafi (wafat 762 H),  Penerbit: Daar al-Kiblah dan Muassasah ar-Risalah,Cetakan: 2  Tahun penerbitan: 2003 M/1424 H,  Jumlah halaman: 415 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 2, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 6,15

Nawadir al-Ushul fi ahadits ar-Rasul (نوادر الأصول في أحاديث الرسول)

Nawadir

Judul:  Nawadir al-Ushul fi ahadits ar-Rasul (نوادر الأصول في أحاديث الرسول)

Pengarang: Muhammad bin Ali bin al-Hasan Abu Abdullah al-Hakim, Tahqiq: Abdurrahman Umairah, Penerbit: Daar al-Jil,Cetakan: 1  Tahun penerbitan: 1992 M/1412 H,  Jumlah halaman: 517 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 2-5

Majmu Abi al-Qasim al-Hurufi (مجموع أبي القاسم الحرفي)

majmu abi alqasim

Judul:  Majmu Abi al-Qasim al-Hurufi (مجموع أبي القاسم الحرفي)

Dihimpun dan ditahqiq: Abu Abdullah Hamzah al-Jazairi, Ditulis bahasa Arab: Muhammad Fuad Abdulbaqi, Penerbit: Daar al-Qalam,Cetakan: 1  Tahun penerbitan: 1985 M,  Jumlah halaman: jilid 588 hal, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul: 1, Juz: 1No Klasifikasi: 213, Rak: 80, No: 1

Blog di WordPress.com.

Atas ↑