Cari

Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

"Demi pena, dan apa yang mereka tulis" (QS al-Qalam)

Kategori

Rack 90

Arida al-Ikhwazi bi syarah Shahih at-Tirmidzi ( عارضة الإحوذي بشرح صحيح الترمذي)

img_0001

Judul: Arida al-Ikhwazi bi syarah Shahih at-Tirmidzi ( عارضة الإحوذي بشرح صحيح الترمذي)

Pengarang: Ibnu al-Arabi al-Maliki (wafat 543 H), Diberi catatan: Jamal Marasyli, Penerbit: Daar al-Kutub al-ilmiyah, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 1997 M/1418 H, Jumlah halaman: 279, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 9, No Klasifikasi: 213,45,Rak:90, No: 1-8

Qut al-Mugtadi (قوت المغتذي)

img_0002

Judul: Qut al-Mugtadzi ala jami at-Tirmidzi (قوت المغتذي على جامع الترمذي)

Pengarang: al-Imam as-Suyuti (wafat 911 H), Tahqiq: Nashir bin Muhammad Hamid al-Gharibi, Penerbit: al-Maktabah at-Taawuni, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 2011 M/1432 H, Jumlah halaman: 1191, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,45,Rak:90, No: 42

Sunan at-Tirmidzi (سنن الترمذي)

img_0001

Judul: Sunan at-Tirmidzi (سنن الترمذي)

Pengarang: Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah (al-Imam at-Tirmidzi) (200-279 H), Ta’liq: Muhammad Nashiruddin al-Albani, Diteliti: Abu Ubaidah Mashur Hasan al Salman, Penerbit: Maktabah al-Maarif, Cetakan: Tidak disebutkan,Tahun penerbitan: Tidak disebutkan, Jumlah halaman: 1106, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,45,Rak:90, No: 41

Tuhfah al-Ikhwazi lil Imam al-Hafidz Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri (تحوة الإحوذي للإمام الحافظ أ[ي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري)

img_0001

Judul: Tuhfah al-Ikhwazi lil Imam al-Hafidz Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri (تحوة الإحوذي للإمام الحافظ أ[ي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري)

Pengarang: Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri (1353 H), Penerbit:Daar al-Fikr, Cetakan: Tidak disebutkan,Tahun penerbitan: 1995 M/1415 H, Jumlah halaman: 492, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 10, No Klasifikasi: 213,45,Rak:90, No: 31-40

Muqaddimah Tuhfah al-Ikhwazi lil Imam al-Hafidz Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri ( مقدمة تحوة الإحوذي للإمام الحافظ أ[ي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري)

img_0011

Judul: Muqaddimah Tuhfah al-Ikhwazi lil Imam al-Hafidz Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri ( مقدمة تحوة الإحوذي للإمام الحافظ أ[ي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري)

Pengarang: Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri (1353 H), Penerbit:Daar al-Fikr, Cetakan: Tidak disebutkan,Tahun penerbitan: 1995 M/1415 H, Jumlah halaman: 492, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,45,Rak:90, No: 30

Jami at-Tirmidzi (جامع الترمذي)

img_0013

Judul: Jami at-Tirmidzi (جامع الترمذي)

Pengarang: Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah (al-Imam at-Tirmidzi) (200-279 H), Diteliti: Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al asy-Syaikh, Penerbit:Daar as-Salam, Cetakan: Tidak disebutkan,Tahun penerbitan: 1995 M/1415 H, Jumlah halaman: 464 (jilid 1), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 5, No Klasifikasi: 213,45,Rak:90, No: 29

al-Jami as-Shahih wa huwa Sunan at-Tirmidzi (الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة)

img_0012

Judul: al-Jami as-Shahih wa huwa Sunan at-Tirmidzi (الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة)

Pengarang: Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah (al-Imam at-Tirmidzi) (200-279H), Penerbit:Daar al-Fikr, Cetakan: Tidak disebutkan,Tahun penerbitan: 1995 M/1415 H, Jumlah halaman: 464 (jilid 1), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 5, No Klasifikasi: 213,45,Rak:90, No: 24-28

al-Jami as-Shahih wa huwa Sunan at-Tirmidzi (الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة)

img_0011

Judul: al-Jami as-Shahih wa huwa Sunan at-Tirmidzi (الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة)

Pengarang: Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah (al-Imam at-Tirmidzi) (200-279 H), Diteliti: Hisyam Samir al-Bukhari, Penerbit:Daar ihya at-Turats al-Arabi, Cetakan: Tidak disebutkan,Tahun penerbitan: 1995 M/1415 H, Jumlah halaman: 475 (jilid 1), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 5, No Klasifikasi: 213,43,Rak:90, No: 19-23

Jami at-Tirmidzi (جامع الترمذي)

img_0009

Judul: Jami at-Tirmidzi (جامع الترمذي)

Pengarang: Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa at-Tirmidzi (200-279 H), Diteliti: Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bnin Ibrahim al Syaikh, Penerbit:Daar as-Salam, Cetakan: Tidak disebutkan,Tahun penerbitan: 1999 M/1420 H, Jumlah halaman: 1055, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,43,Rak:90, No: 17-18

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑