Cari

Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

"Demi pena, dan apa yang mereka tulis" (QS al-Qalam)

Kategori

Rack 91

Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Daud ( عون المعبد شرح سنن أبي داود)

img_0007

Judul: Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Daud (عون المعبد شرح سنن أبي داود)

Pengarang: Abu at-Tayib Muhammad Samsulhaq al-adhim abadi, Penerbit: Daar al-Kutub al-ilmiyah, Cetakan: Tidak disebutkan,Tahun penerbitan: Tidak disebutkan, Jumlah halaman: 359, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz:9, No Klasifikasi: 213,47,Rak:91, No: 32-40

Sunan Abi Daud ( سنن أبي داود)

img_0005

Judul: Sunan Abi Daud ( سنن أبي داود)

Pengarang: Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishak al-Azdi as-Sijistani (202-275), Ta’liq: Muhammad Nashiruddin al-Albani, Diteliti: Masyhur Hasan al-Salman, Penerbit: Maktabah al-Maarif, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 2009 M, Jumlah halaman: 477, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz:7, No Klasifikasi: 213,47,Rak:91, No: 25-31

Sunan Abi Daud ( سنن أبي داود)

img_0004

Judul: Sunan Abi Daud ( سنن أبي داود)

Pengarang: Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishak al-Azdi as-Sijistani (202-275),Penerbit: Daar Ibnu Hazm, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 1998 M/1419 H, Jumlah halaman: 934, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz:1, No Klasifikasi: 213,47,Rak:91, No: 23

Sunan Abi Daud ( سنن أبي داود)

img_0005

Judul: Sunan Abi Daud ( سنن أبي داود)

Pengarang: Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishak al-Azdi as-Sijistani (202-275), Diteliti: Salih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Syaikh,Penerbit: Daar as-Salam, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 1999 M/1420 H, Jumlah halaman: 944, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz:1, No Klasifikasi: 213,47,Rak:91, No: 21-22

Badzlu al-Majhud fi Halli Abi Daud ( بذل المجهود في حل أبي داود)

img_0002

Judul: Badzlu al-Majhud fi Halli Abi Daud ( بذل المجهود في حل أبي داود)

Pengarang: Khalil Ahmad as-Saharnafuri (wafat 1346 H), Ta’liq: Muhammad Zakaria bin Yahya al-Kandahlawi,Penerbit: Daar al-Fikr, Cetakan: Tidak disebutkan,Tahun penerbitan: Tidak disebutkan, Jumlah halaman: 398 (jilid 1), Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:1, Jumlah Juz: 10, No Klasifikasi: 213,45,Rak:91, No: 11-20

al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Daud as-Sijistani ( الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستيان)

img_0003

Judul: al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Daud as-Sijistani lil Imam an-nawawi ( الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستياني للإمام النووي)

Pengarang: Yahya bin Syarof an-Nawawi (al-Imam an-Nawawi) (wafat 676 H), Diteliti: Masyhur bin Hasan al-Salman,Penerbit: ad-Daar al-atsariyah, Cetakan: 1,Tahun penerbitan: 2007 M/1428 H, Jumlah halaman: 471, Ukuran buku: 17×24 cm, Jumlah judul:2, Jumlah Juz: 1, No Klasifikasi: 213,45,Rak:91, No: 9-10

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑